Topik

Tel.: 667 985 622

info@topik.com.pl

ul. Gołkowska 33D

05-502 Gołków

Kontakt

„TOPIK” Artykuły Ogrodnicze Sprzedaż-Serwis
Ul. Gołkowska 33d
05-502 Gołków
NIP 123-048-08-95

Bank BS o/Piaseczno 73 8002 0004 0036 3714 2000 0001

Michał Boczkowski

Kom. 667-985-622

e-mail: info@topik.com.pl

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest TOPIK Art. Ogrodnicze Sprzedaż Serwis Michał Boczkowski z siedzibą przy ul. Gołkowskiej 33D 05-502 Gołków.
Celem zbierania danych jest wystawienie faktury zgodnie z Art. 106e pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt c . ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury VAT. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT.
Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione odpowiednim organom kontroli zgodnie z przepisami prawa oraz w przypadku wyrażenia woli otrzymania faktury w formie korespondencyjnej Pana/Pani dane będą udostępnienie Poczcie Polskiej S.A. w zakresie niezbędnym do zaadresowania korespondencji.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 70 §1 Ordynacji podatkowej a następnie będą archiwizowane.
Otrzymanie faktury jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości powyższych zapisów

 

Napisz do nas